Ako hrať hru?

                                 Milé deti, žiaci,

          všetci priaznivci športu, histórie a zábavy!

Kultúrne a turistické centrum Bardejov vyhlasuje pod záštitou primátora mesta Borisa Hanuščaka 11. ročník súťaže Bardejovskí lovci perál.

Súťaž trvá od 21.06- 28.09.2024 a môžu sa jej zúčastniť deti od 3-15 rokov a jeden z rodičov, ktorí osobne plnia úlohy na Základni lovcov perál.

Motívom veľkej letnej hry Bardejovskí lovci perál je: poskytnúť všetkým deťom možnosť aktívne tráviť voľný čas a umožniť im, naučiť sa hravou formou kus zaujímavej histórie o našom krásnom historickom meste Bardejov a spoločne navštívime aj rôzne historické zákutia tohto kráľovského mesta.

Spôsob získavania perál: Aj toto leto si pre Vás organizátori pripravili množstvo vedomostných, zručnostných a špeciálnych úloh. Za ich splnenie sa stanete Lovcom perál a do svojho denníka budete môcť každý týždeň získavať pečiatky. Za získanie 3 pečiatok dostanete jednu perlu s číslom, ktorá sa zaregistruje a vloží do osudia. Základnou úlohou lovca je pomôcť drakom získať do Denníka Lovov perál čo najväčšie množstvo perál, ktoré sa budú zbierať po celú dobu trvania hry a zhromažďovať v osudí v Poľsko- slovenskom dome. Po ukončení hry sa v rámci záverečného sprievodného podujatia uskutoční losovanie. Lovci, ktorí v priebehu celej súťaže získajú aspoň 10 perál, budú zaradení do losovania o 3 hodnotné ceny. Do losovania o ďalších 30 cien budú zaradení všetci lovci, ktorí v súťaži získajú aspoň 1 perlu.

                                                                                                                       Hráte o skvelé ceny!

Všetci súťažiaci, svojou účasťou v hre, dávajú vyhlasovateľovi hry súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré mu poskytli a to výhradne pre potreby hry.

                                                                                                       Veľa šťastia pri hľadaní perál prajeme všetkým lovcom!